NHÀ MÁY HI-TECH VIỆT NAM APPAREL

 

NHÀ MÁY HI-TECH  VIỆT NAM APPAREL

 Địa chỉ: CCN Tây An, Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam